Latest

osmanlı

haber

TARİHİMİZ

Köyün eskiye dayalı bir kaydı olmamasına rağmen Anadolu Selçuklu Devleti’ nin dağlık bölgelere yerleştirdiği muhtelif oğuz boylarının birleşiminden oluştuğu ve sonraki dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’ nun talî vilayetlerin korunması için tepe noktalara yerleştirilen atlı uç beyliklerinin uzantılarından biri olduğu bilinmektedir. Kargı ilçesine bağlı Kabakçı köyünde Osmanlı nüfus kayıtlarına göre ilk kayıtlı kişi 1821 doğum tarihli Fatma’ dır. (Soyadı kanunu olmadığı için sadece adına ulaşılabiliyor). Fatma’ yı izleyen 1827 doğum tarihli Recep, 1835 doğum tarihli Yusuf (Tıkı Boyu), 1839 doğum tarihli Ayşe, 1850 doğum tarihli Havva, 1864 doğum tarihli Keziban (Mutlu/Salur Boyu), 1870 doğumlu İbrahim, 1874 doğum tarihli Mustafa (Salur Boyu) yine…