Latest

WELCOME TO OUR VİLLAGE www.kabakcikoyu.org

WELCOME TO OUR VİLLAGE www.kabakcikoyu.org

MANŞET Video

Editors yayınları

Çalışmalarımızdan

Temmuz 11, 2015

Köyümüz sarı ahlat mevkisinde bulunan yeni yerleşim alanımızın, içinde bulunan toplam seksen beş parsel hak sahiplerine verilmiştir. Alan üzerinde bulunan parsellerin kadastro ve sondaj çalışmaları bitirilmiştir. Alan üzerinde belirlenen sokak yolları açılmı stabilize çalışması 2015 yılı içinde bitirilecektir. Yeni yerleşim alanımızın elektrik proje çalışması bitirilmiş  Konut alanına  elektrik dağıtımı yapılmıştır. Kanalizasyon proje çalışmaları bitirilmiş arıtma tesisi  inşa edilmiş ve tüm parsellerin kanalizasyon hattına entegrasyonu sağlanmıştır.Konut alanımızın içme suyu şebeke dağıtımı  bitirilmiş tüm parsellere entegre edilmiştir. Yeni yapılan konutların imar ve iskanı ile ilgli çalışmalar bitirilmiştir.  

WELCOME TO OUR VİLLAGE www.kabakcikoyu.org